• es
 • pt
 • ca
 • Menu
  Informació per a Accionistes

  Junta General d’Accionistes

  Convocatòria

  Per acord del Consell d’Administració es convoca els senyors Accionistes d’Espanya, Societat Anònima, Companyia Nacional d’Assegurances, a la Junta General Ordinària que tindrà lloc al seu domicili social a les tretze hores del dia 26 de juny en primera convocatòria o, si escau, el dia 27 de juny al mateix lloc i hora, en segona convocatòria, conformement al següent.

  Ordre del dia:

  1. Aprovació dels Comptes Anuals, la proposta d’aplicació del resultat, i la Gestió del Consell, corresponents a l’Exercici de 2016.

  2. Reelecció d’Auditors de Comptes de la Societat.

  Es recorda a tots els accionistes els drets que els atorga l’article 272.2 de la Llei de Societats de Capital.

  Madrid, 19 de maig de 2017. El Secretari del Consell d’Administració. Joaquín Rizo Fernández.