• es
 • pt
 • ca
 • Menu
  Període mitjà de pagament a proveïdors

  Proveïdors

  Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors.
  Disposició addicional tercera, “Deure de informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

   N (Exercici actual)
  2017
  N-1 (Exercici anterior)
  2016
  Període mitjà de pagament a proveïdors21,90 dies23,48 dies
  Ràtio d'operacions pagades22,85 dies23,88 dies
  Ràtio d'operacions pendents de pagament7,74 dies19,22 dies
  Total pagaments realitzats3.788.144,03€3.322.431,89€
  Total pagaments pendents254.265,93€308.979,74€