• es
 • pt
 • ca
 • Menu
  Període mitjà de pagament a proveïdors

  Proveïdors

  Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors.
  Disposició addicional tercera, “Deure de informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

   N (Exercici actual)
  2019
  N-1 (Exercici anterior)
  2018
  Període mitjà de pagament a proveïdors15,21 dies16,38 dies
  Ràtio d'operacions pagades15,52 dies16,81 dies
  Ràtio d'operacions pendents de pagament7,74 dies8,59 dies
  Total pagaments realitzats5.279.669,17€4.341.286,37€
  Total pagaments pendents210.213,24€241.203,73€