• es
  • pt
  • ca
  • Menu

    Assegurances d’empresa

    ¿Estan coberts els teus col·laboradors?

    Les empreses la formem persones, amb necessitats de previsió familiar i d’estalvi per a la jubilació. Avui dia és comú que la empresa posi a disposició de la seva plantilla solucions per cobrir les contingències de defunció i jubilació, aconseguint millors condicions per als seus empleats gràcies a l’assegurament en bloc de tot el personal.

    Som especialistes en la contractació d’assegurances de vida i Pensions per a cobrir al personal de tot tipus d’empreses.

    Assegurar les necessitats del personal relatives al risc de mort (laboral o no laboral) i la
    jubilació és senyal d’una política de recursos humans responsable, i completa el paquet retributiu de
    manera molt atractiva per als empleats.

    Assegurances
    de riscos

    Cobertures de mort, mort per accident, invalidesa total, invalidesa professional, invalidesa causada per un accident, i invalidesa parcial.

    Assegurances
    d’estalvi

    Assegurances col·lectius de pensions, assegurances de externalització de compromisos per pensions, plans de previsió social Empresarial (PPSE), solucions per a directius.

    Més informació


    Quines cobertures he de contractar

    En cada cas realitzem un vestit a mida en funció de les necessitats de l’empresa, les característiques del col·lectiu a assegurar, el conveni col·lectiu aplicable, etc.

    Contacte con un Asesor especializado
    para realizar un estudio sin compromiso    Empreses multinacionals:

    Des de 1968 som membres fundadors i representants a Espanya de INSUROPE, associació de entitats asseguradores present en més de 80 països i dedicada a la cobertura d’assegurances de vida i pensions per als empleats d’empreses multinacionals. ”

    A través d’INSUROPE l’empresa multinacional
    agrupa les seves pòlisses d’assegurança en un únic compte.

    AVANTATGES DE INSUROPE:

    Menors costos globals
    Millors condicions a cada país
    Major control de les cobertures contractades
    Flexibilitat per negociar a cada país
    Informació integrada dels resultats de les pòlisses d’assegurances de vida i pensions contractades a tot el món.