• es
 • pt
 • ca
 • Menu

  Assegurances d’Empresa

  ¿Estan coberts els teus col·laboradors ?

  Les empreses la formem persones, amb necessitats creixents de previsió familiar i d’estalvi per a la jubilació.

  Assegurant en bloc a un nombre de treballadors poden obtenir-se millors condicions tant per a l’empresa com per als empleats assegurats.

  Dissenyem cobertures d’assegurances de vida i pensions a la mesura de la seva empresa.

  Assegurar les necessitats del personal relatives al risc de mort i a la contingència de jubilació és senyal d’una política de recursos humans responsable, i completa el paquet retributiu de manera molt atractiva per als empleats.

  Assegurances
  d’estalvi

  Assegurances col·lectives de pensions, assegurances d’externalització de compromisos per pensions, Plans de Previsió Social Empresarial (*PPSE), solucions per a directius.

  Assegurances
  de risco

  Cobertures de mort, mort per accident, invalidesa (tot treball i professió habitual), invalidesa causada per un accident, invalidesa parcial. Defunció i invalidesa per accident laboral.

  Plans de previsió
  social empresarial

  Similars als plans de pensions d’ocupació, són assegurances col·lectives d’estalvi dissenyats per a donar cobertura als compromisos per pensions de les empreses amb els seus treballadors.

  Més informació >

  Empreses
  multinacionals

  Associació d’entitats asseguradores present en més de 80 països i dedicada a la cobertura d’assegurances de vida i pensions per als empleats d’empreses multinacionals.

  Més informació >

  Descarregar fullet