• es
 • pt
 • ca
 • Menu

  Rendes Assegurades

  Ingressos addicionals, assegurats i periòdics

  Converteix una part dels teus actius en una font d’ingressos segura i predictible. Les rendes assegurades garanteixen la percepció d’uns ingressos recurrents a partir d’una data, durant un termini o de per vida, segons la modalitat contractada.

  Fes-te les següents preguntes:

  ¿Quins són els ingressos amb què conte per fer front a les meves despeses, tant corrents com extraordinaris?

  ¿He actius que podria liquidar per obtenir noves fonts d’ingrés?

  ¿Tenir una font d’ingressos addicional i garantida m’ajudaria a gaudir de la jubilació amb la qual sempre vaig somiar?

  Fer-te aquestes preguntes pot ajudar-te prendre el control del teu futur avui i a gaudir còmodament de la teva jubilació matí. Ja busquis diversificació, assegurar-te uns ingressos predictibles de per vida, o simplement un ajut per cobrir les despeses del dia a dia durant la jubilació, contractar una renda assegurada pot ser el que necessites.

  Sense sorpreses:

  El teu renda està totalment garantida amb independència del que pugui passar en els mercats financers, ja que la companyia asseguradora et protegeix de aquests riscos.

  Amb importants avantatges fiscals:

  Les rendes assegurades tenen una fiscalitat avantatjosa, especialment per a persones d’edats avançades. Consultar fiscalitat.

  Si amb més de 65 anys vens un bé (segon habitatge, accions, fons, etc.) que et genera un guany patrimonial, aquesta pot quedar exempta en l’IRPF si reinviertes l’import de a venda en una renda vitalícia.

  Quin import de renda he de contractar?

  Els nostres Gestors poden ajudar-te a establir el capital assegurat en funció de les teves circumstàncies personals, fonts d’ingrés, actius disponibles, deutes pendents de pagament, capacitat d’estalvi, etc.

  Contacta amb el teu Gestor personal
  per realitzar el teu estudi personalitzat sense compromís

  Fiscalitat

  La renda percebuda tributarà com a rendiment del capital mobiliari subjecte a importants reduccions:

  RENDAS VITALÍCIAS:

  Si la renda és vitalícia (a percebre durant tota la vida del beneficiari) el percentatge de l’anualitat exempt de tributar dependrà de l’edat que es tingui en el moment de començar a percebre-la, segons l’escala següent:

  RENDES VITALÍCIES (TAULA)
  Edat del Rendistaimport Exempt
  Menys de 40 anys60%
  Entre 40 i 49 anysel 65%
  Entre 50 i 59 anysel 72%
  Entre 60 i 65 anys76%
  Entre 66 i 69 anys80%
  Més de 69 anys92%

  RENDAS TEMPORALES:

  Si la renda és temporal (a percebre durant un nombre d’anys determinat) el percentatge de la anualitat exempt de tributar dependrà de la durada de la renda, segons l’escala següent:

  RENDES TEMPORALS (TAULA)
  Durada de la rendaimport Exempt
  Igual o inferior a 5 anysel 88%
  Entre 5 i 10 anys84%
  Entre 10 i 15 anys80%
  Més de 15 anys75%

  En tots dos casos, si la renda es percep transcorregut un termini des del pagament de primes (rendes diferides) la rendibilitat generada des que es va contractar es repartirà en els anys en què es percebi la renda (10 anys màxim) evitant d’aquesta manera que el rendiment obtingut tribute en un sol any.